Ocarina of Time Staff

From Zelda Dungeon Wiki
Jump to navigation Jump to search
Ocarina of Time
OoT logo.png
OoTBoxArt.jpg
Release

Platform

Date

Japan November 21, 1998
United States November 23, 1998
Europe December 11, 1998

Japan November 7, 2003
Europe November 14, 2003
United States November 17, 2003
Australia March 19, 2004
South Korea 2002 South Korea

Europe February 23, 2007
Japan February 26, 2007
United States February 26, 2007

Japan June 16, 2011
Europe June 17, 2011
United States June 19, 2011
Australia June 30, 2011
South Korea September 27, 2012

China November 17, 2003

Credits

Developer

Publisher

Producer

Director

Guides

Walkthrough

Media

Gallery

Music

This is a list of the staff who developed Ocarina of Time.

Executive Producer Hiroshi Yamauchi
Producer / Supervisor Shigeru Miyamoto
Directors Toru Osawa
Yoichi Yamada
Eiji Aonuma
Yoshiaki Koizumi
Script Writers Kensuke Tanabe
Toru Osawa
Assistant Directors Yoshinori Tsuchiyama
Character Designers Yoshiaki Koizumi
Yoshiki Haruhana
Satoru Takizawa
Jin Ikeda
Satomi Maekawa
Program Director Toshio Iwawaki
Chief Programmer Kenzo Hayakawa
Programmers Yasunari Soejima
Kazuaki Morita
Masumi Tarukado
Hiroshi Umemiya
Masaro Sakakibara
Shigeki Yoshida
Takamitsu Kuzuhara
Satoru Takahata
Nobuo Okajima
Nobuhiro Sumiyoshi
Atsushi Nishiwaki
Kenji Matsutani
Makoto Sasaki
Kunihiro Komatsu
Shigeo Kimura
Graphic Design Tomoaki Kuroume
Shigeki Yoshida
Ren Uehara
Sound Composers Koji Kondo
Yoji Inagaki
Takuya Maekawa
Illustrator Yusuke Nakano
Wataru Yamaguchi
Minoru Maeda