Tri Force Heroes Staff

From Zelda Dungeon Wiki
Jump to navigation Jump to search
Want an adless experience? Log in or Create an account.


This is a list of the staff who developed The Legend of Zelda: Tri Force Heroes.

Director Hiromasa Shikata
System Director Shiro Mouri
Game Planning Lead Yoichi Yamada
Game Planning Shinichi Ikematsu
Mari Shirakawa
Course Planning Lead Hiroyuki Kuwata
Course Planning Tatsumaro Tezuka
Yasunori Marubayashi
Hirotoshi Baba
Hitoshi Sagano
Mitsuru Yoshikawa
Tomohiro Maeyama
Boss Planning Lead Mikiharu Oiwa
Boss Planning Seiya Yamanaka
Programming Lead Player Programing Shinji Okane
Network Programming Yoshitaka Takeshita
Game System Programming Atsushi Yamazaki
Graphics Programming Shun Moriya
System Programming Yoshihiko Sakuraba
Naoki Yamaoka
Enemy Programming Shingo Watanabe
Michihiro Sakaida
Yuichi Kurata
Shota Shimada
Tomonori Hiraishi
Tohru Yoshio
Wataru Mikami
UI Programming Kei Yokohama
Naoki Nishikawa
Atsushi Ebisawa
Technical Coordinator Kiyoshi Takeuchi
Network Programming Support Tetsuya Nakata
Tomohiro Nishino
Shuhei Matsuo
Yukari Suzuki
Programming Support Takumi Furuya
Design Lead / Player Design Keisuke Umeda
Character Design Lead / Motion Design Kazuhiko Takahashi
Field Design Lead / Concept Illustration / UI Design Masaki Yasuda
Concept Illustration Mami Ikeda
Character Model Design Eiichi Amano
Yuri Unoi
Kyoko Kawasaki
Character Motion Design Hiroyuki Sano
Yuta Okada
Field Design Yoshimitsu Sato
Riho Suzuki
Tomoka Tsuboi
Mio Kikuchi
Naoya Nihei
Koji Aoyama
Effects Design Junki Ikeuchi
Mikiharu Oiwa
UI Design Masayo Asano
Cinematic Design Yuki Kaneko
Design Support Daisuke Watanabe
Kazunori Hashimoto
Design Adviser Yoshiki Haruhana
Sound Lead / Music Ryo Nagamatsu
Sound Effects / Sound Programming Masato Mizuta
Voice Fujiko Takimoto
Sachi Matsumoto
Yuuki Kodaira
Mitsuki Saiga
Seiko Tamura
Aya Saito
Haruo Satou
Takahiro Fujiwara
NOA Localization Management Nathan Bihldorff
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary
NOA Localization Gema Almoguera
David Carrasco López
Billy Carroll
Audrey Drake
Yoriko Marusich
Laurence Millerioux-Tanen
NOA Product Testing Tica Cardozo-Galvis
Nicko Gonzalez De Santiago
Sara Hoad
Jim Holdeman
Kathy Huguenard
Shannon Jaye Roberts
Teresa Lillygren
Miyuki Matsunaga
Brad Matteson
Tomoko Mikami
Jeff C. Miller
Joe Pasini
Erin Peterson
Ludovic Tientcheu
Pat Wells
Product Testing Technicians
PTD Guideline Compliance
NOE Localization Management Theodoros Spenis
Fabrizio Cattaneo
NOE Localization Araceli Mazón Figueroa
Michael Frisch
Greg T. Sadownik
Elly Hart
Claudia Smith
Laurent Godinot
Natacha Faubert
Nicolas Sciotti
Hervé Lefranc
Arne Glinka
Helge Friedrich
Adriano Antonini
Bruno Gramigna
Giaime Carbonara
Kent Robello
Sara Sáinz Nieto
Raúl Guerrero Plaza
Richard Wylie
Andrea De Benedetto
Timothy Faulkner
Guillaume Deschamps
Matteo Zuzzi
Zoran Tasevski
David Martín Navarro
NOE Quality Assurance
NOK Localization Management Hyokjin Jung
NOK Localization Yoonmi Cho
Dongyeon Kim
NOK Quality Assurance Seokju Kim
Youngsun Tae
Sungjae Byun
Kiung Seoung
Inook Song
Eodo Lee
Yujin Jeong
NOK Coordination Chang Taekeun
Project Management Hideaki Matsuoka
Supervisors Katsuya Eguchi
Takashi Tezuka
Daiki Iwamoto
Makoto Miyanaga
Technical Support Yasuhiro Kawaguchi
Yuta Ogawa
Debug Daisuke Fujita
Toshimune Hosoi
Masato Kise
Tomoya Tajo
Mario Club Co. Ltd.
DIGITAL Hearts Co. Ltd.
Quality Control Support Takami Kuramochi
Ayako Shinkai
Illustration Yusuke Nakano
Yuri Adachi
Kazue Ohara
Special Thanks Kenta Nagata
Hanako Hisada
Sanae Uchida
Takeshi Hayakawa
Atsushi Yamaguchi
Taichi Suzuki
Hirokazu Matsui
Yuka Kotaki
Kazuki Kashiwakura
Naoto Katsura
Kana Ueyama
Kazumasa Fukuda
Koichi Ishii
Toshihiko Nakago
Gen Kadoi
GREZZO Co. Ltd.
SRD Co. Ltd.
1-UP Studio Inc.
Producer Eiji Aonuma
General Producer Shigeru Miyamoto
Executive Producer Satoru Iwata