A Link Between Worlds Staff

From Zelda Dungeon Wiki
Jump to navigation Jump to search
Want an adless experience? Log in or Create an account.
A Link Between Worlds
A Link Between Worlds Logo.png
A-Link-Between-Worlds-Box-Art.jpg

Related

Release

Platform

Date

North America November 22, 2013 [1][2]
Europe November 22, 2013 [3]
Australia November 23, 2013 [4]
Japan December 26, 2013 [5]
South Korea June 21, 2014 [6]
Europe October 16, 2015 (Nintendo Selects)[7]

Credits

Developer

Publisher

Producer

Guides

Walkthrough

Director Hiromasa Shikata
Sub Director / Programming Lead Shiro Mouri
Sub Director / Planning Lead Kentaro Tominaga
Field Planning Yoichi Yamada
Ryutaro Kanno
Yoshikazu Yamashita
Yasuhisa Yamamura
Minoru Narita
Yasuhiro Akama
Dungeon Planning Takayuki Ikkaku
Yasutaka Takeuchi
Hiroshi Sakasai
Script Tatsuya Hishida
Mari Shirakawa
Player Programming Shinji Okane
System Programming Masahiro Nakamura
Yoshihiko Sakuraba
UI System Programming Yukari Suzuki
Arisa Kitani
Shinji Hatada
Shadow Link Programming Atsushi Yamazaki
Enemy Programming Yoshitaka Takeshita
Hiromichi Miyake
Eiji Noto
Takamitsu Kuzuhara
Atsushi Nishiwaki
Eiji Nishikawa
Yukari Mori
Yusaku Shimizu
Cinema Scene Programming Toshinori Kawai
Camera Programming Toshikazu Kiuchi
NPC Programming Norihisa Ashida
Keiichi Minato
Kenji Iwata
Programming Support Yuichiro Okamura
Yusuke Shizukuishi
Tatsuya Shinada
Nobuhiro Matsumura
Misato Sodeyama
Design Lead Character Koji Takahashi
Player Design Yuki Hamada
Enemy Design Keisuke Umeda
Kazunori Fujii
Yuki Kaneko
Mizuki Okunaka
NPC Design Akiko Hirono
Shoko Fukuchi
Minechika Kitai
Yuji Watanabe
Ayumi Takata
Takehiko Kegasa
Yosuke Asahara
Rika Aoki
Design Lead Field Jun Takamura
Field Design Shinko Takeshita
Airi Abe
Saki Kaneko
Mayu Furukawa
Akito Osanai
Satoko Nishio
Hiroko Kiyonari
Eri Morimoto
Toshiyuki Hiroe
Dungeon Design Takeshi Koike
Hanako Hisada
Yosuke Tamori
Noriko Uono
Subaru Ganbe
Tomomi Marunami
Bungo Takahashi
Object Design Jumpei Yamashita
Tomomi Marunami
Effect Design Lead Hiroshi Ueda
Effect Design Junki Ikeuchi
UI Design Lead Satoko Okada
UI Design Yasuto Kakimoto
Hiroko Nishibe
Field Design Support Ami Makino
Akari Hishinuma
Naoki Yamada
Hiromi Sugimoto
Satomi Usui
Ami Nakamura
Mayuko Nakamura
Keisuke Nishikawa
Cinema Scene Director Tomoe Aratani
Cinema Scene Planning Shigeki Yoshida
Hiroki Hirano
Satoshi Tanabe
Yoshihito Misono
Ce Xu
Sound Lead / Sound Effect Masato Mizuta
Sound Effect Taro Bando
Music Ryo Nagamatsu
Voice Mitsuki Saiga
Ayumi Fujimura
Seiro Ogino
Kei Hayami
NOA Localization Management Leslie Swan
Nate Bihldorff
Rich Amtower
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary
Dan Owsen
Scot Ritchey
NOA Localization Gema Almoguera
Álvaro García Barbón
Daniel Campbell
Billy Carroll
David Causseque
Raymond Elliget
Natacha Faubert
Alexander Gordon
Steven Grimm
Kristen Groth
Sabrina Jouillat
Ryan Kelley
Kristin Kirby
Ed Murray
Sara Sáinz Nieto
Raul Guerrero Plaza
Greg T. Sadownik
Eric Smith
Rob Tunstall
Thaddée Wiseur
NOA Product Testing Robert Jahn
Kaylee Lewis
Tomoko Henley
Supervisors Takashi Tezuka
Katsuya Eguchi
Daiki Iwamoto
Toshihiko Nakago
Kazuaki Morita
Technical Support Yasuhiro Kawaguchi
Shingo Okamoto
Yuta Ogawa
Debug Yasuharu Ohta
Yuuki Tanikawa
Mario Club Co., Ltd.
DIGITAL Hearts Co., Ltd.
Illustration Yusuke Nakano
Naoko Ayabe
Special Thanks Takumi Kawagoe
Makoto Miyanaga
Rina Imamura
Yuki Nakamura
Kazuya Yoshioka
Ryosuke Hirayama
Sachiko Nakamichi
Naoya Hasegawa
Yasuyuki Honne
Tomohiro Hagiwara
Hiroshi Uchiyama
Shinji Yamada
Yukiko Ishikawa
Yoshiki Haruhana
Keijiro Inoue
Daisuke Nobori
Yoshiyuki Sawada
Hitoshi Kobayashi
Shunsuke Makita
SRD Co., Ltd.
MONOLITH SOFTWARE INC.
Mox Co., Ltd.
Kenproduction Co., Ltd.
Producer Eiji Aonuma
General Producer Shigeru Miyamoto
Executive Producer Satoru Iwata
Nintendo is the author of this software for the purpose of copyright.
All rights reserved.
©2013 Nintendo.