The Wind Waker HD Staff

From Zelda Dungeon Wiki
Jump to navigation Jump to search
Want an adless experience? Log in or Create an account.
The Wind Waker HD
The Wind Waker HD Logo.png
The Wind Waker HD NA Box Art.png
North American box art
Release

Platform

Date

North America September 20, 2013 (digital)[1]
United States October 4, 2013 (physical)[1]
Japan September 26, 2013 [2][3]
Europe October 4, 2013 [4]
Australia October 5, 2013 [5]

Credits

Developer

This is a list of the staff who developed The Legend of Zelda: The Wind Waker HD.

Producer Eiji Aonuma
Director Daiki Iwamoto
HD Refining Art Director Satoru Takizawa
HD Refining Program Director Takuhiro Dohta
Graphic Design Masanao Arimoto
Haruyasu Ito
HD Refining Hajime Suzuki
Shoutarou Sakamoto
Takeshi Sakamoto
Tatsuya Shimamura
Masaya Tamano
Yuri Suga
Chisato Fujita
Ayaka Kaneko
Mai Takai
Hirofumi Nakazawa
Wataru Masuda
UI Design Emi Tomita
Daigo Shimizu
Design Support Ryuji Kobayashi
Yoshiyuki Oyama
Makoto Yonezu
Yasuyo Iwawaki
Takashi Fukahori
Yuka Sawano
Design Management Yoshiki Haruhana
Lead Programming Kenji Higashiyama
System Programming Kenzo Hayakawa
Masashi Masuoka
Yuki Tanaka
Chihiro Okada
Graphic Programming Koji Sakai
Ryu Shinomiya
Kazuhiro Nakari
Shogo Kihara
Shuhei Maekawa
Nao Ueda
UI Programming Momoko Shibutani
Masaru Nii
Shinji Okuda
Nobuhiko Sadamoto
Etsuko Sakai
Additional Programming Toshio Iwawaki
Kazuaki Morita
Makoto Sasaki
Yuji Sawatani
Programming Support Hirohito Yoshimoto
Tomohisa Saito
Takahiro Okuda
Keita Tsutsui
Hiroshi Umemiya
Masatoshi Ogawa
Texture Upconvert Programming Toru Nakayama
Junichi Iwasaki
Koichiro Nakamura
Program Management Kenji Yamamoto
Toshihiko Nakago
Yūichi Yamamoto
Coordination Masaya Ishizuka
Masakazu Matsushita
Sound Engineering Masafumi Kawamura
Koichi Kyuma
Music Kenta Nagata
Hajime Wakai
Asuka Hayazaki
Atsuko Asahi
Technical Support Mitsuo Iwamoto
Tomohiro Umeda
Yasuhiro Kawaguchi
Yoshito Yasuda
NOA Localization Management Nate Bihldorff
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary
Leslie Swan
NOA Localization Gema Almoguera
Lars Knudson
Anne-Marie Laperrière
Chris Pranger
Thaddée Wiseur
Jonathan Yeckley
NOE Localization Management David Ryan
Amaury Bagnariol
NOE Localization Helen Weetman
Greg T. Sadownik
Arne Glinka
Sinan Kement
Giaime Carbonara
Vincenzo Russo
Natacha Faubert
Sabrina Jouillat
Araceli Mazón Figueroa
Álvaro García Barbón
Andrea De Benedetto
Oliver Bates
Sascha Michalke
Matteo Zuzzi
Johnny Benoit
Ana Oliveras Daví
Testing Hitoshi Nishizawa
Kazuki Kishita
Masashi Onishi
Yasunori Shibayama
Maki Yoshitake
Mario Club Co. Ltd.
NOA Product Testing
NOE Testing Team
Special Thanks Tsutomu Kaneshige
Ryota Maruko
Hisashi Sekoguchi
Kazuya Sumaki
Katsuhito Nishimura
Takahiro Takayama
Atushi Haneda
Takumi Kawagoe
Yoshiyuki Sawada
Tatsuya Shinada
Naonari Fukumoto
Yasunari Soejima
Tatsuo Nishiyama
Toshiyuki Doi
SRD
Imagica Digitalscape Co. Ltd., Bauhaus Entertainement
Hexadrive Inc.
The Wind Waker Original Staff
General Producer Shigeru Miyamoto
Executive Producer Satoru Iwata

References