Link's Awakening DX Staff


This is a list of the staff who developed Link's Awakening DX.

1998 Staff

Supervisor Takashi Tezuka
Director Yosinori Tutiyama
Script Writer Nobuo Matsumiya
Programmer Eiji Noto
Kiyoshi Koda
Sigehiro Kasamatu
Character Designer Mikio Mishima
Kyoko Kimura
Sound Composer Yuichi Ozaki
Art Work Keiko Izawa
Technical Support N Koganezawa
English Script Jim Wornell
Keiko Tamura
Tamayo Ito
French Script Julien Bardakoff
German Script Claude M. Moyse
Thomas Rinke
Club Nintendo
Special Thanks Akiya Sakamoto
Hiroko Ishikawa
Hiroyuki Uesugi
R&D2 Debug Staff
Debug Staff Super Mario Club
NOE PT

1993 Staff

Directors Takashi Tezuka
Dungeon Designer Yasuhisa Yamamura
Script Writers Kensuke Tanabe
Yoshiaki Koizumi
Programmers Kazuaki Morita
Takamitsu Kuzuhara
Character Designers Masanao Arimoto
Shigefumi Hino
Assistant Directors Yoshinori Tsuchiyama
Sound Composers Kazumi Totaka
Minako Hamano
Kozue Ishikawa
Illustrator Youichi Kotabe
English Script Dan Owsen
German Script Claude M. Moyse
French Script Véronique Chantel
Special Thanks Toshihiko Nakago
Koji Kondo
Tomoaki Kuroume
Masaichi Okumura
Kanae Wada
Yoshiyuki Onishi
Kenji Haraguchi
Producer Shigeru Miyamoto
Executive Producers Hiroshi Yamauchi